Вид на Balsam Lake с подъема на перевал в плече Vestal PeakClick on the image to see hi-res photo